De Groene 4 Mijl: voor iedereen!

INDICATIE ROUTE DE GROENE 4 MIJL 2019

De-Onlanden

De Onlanden is 4000 ha groot, waarvan Natuurmonumenten 1500 ha beheert. Dit gebied, aan de rand van Groningen, is een prachtig beekdallandschap. Tussen de beekdalen van het Eelderdiep en het Peizerdiep ligt het natte laagveengebied De Onlanden.

Dit landschap bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waarin waterviolier en dotterbloem bloeien. Het gebied is volop in ontwikkeling. Voor het beheer heeft Natuurmonumenten de hulp ingeroepen van een kudde Exmoorpony’s. Dit zijn stoere oerpaardjes, die zonder problemen het hele jaar buiten kunnen blijven. Dit paardenras is echter zeldzaam geworden, waardoor deze nieuwe kudde ook kan bijdragen aan het behoud van deze bijzondere soort. Door de begrazing met de pony’s, samen met de (zomer)begrazing door 400 koeien, wordt het gebied veel afwisselender wat weer gunstig is voor de verscheidenheid aan planten en dieren. ‘We hopen hier straks bijvoorbeeld veldleeuweriken, roerdompen, paapjes, porseleinhoentjes en misschien zelfs de grauwe klauwier te zien’, aldus boswachter Bart Zwiers. Om in een deel van de aanschafkosten te voorzien organiseert Natuurmonumenten bijzondere activiteiten op De Onlanderij. Heb je in 2016 en/of in 2017 meegelopen met de Groene 4 Mijl? Dan heb je bijgedragen aan de aankoop van de kudde Exmoorpony’s.

De opbrengst voor Natuurmonumenten in 2018 en 2019 wordt besteed aan de aanschaf van scholingsmateriaal voor kinderen voor op de Onlanderij.

Minder wateroverlast, rijkere natuur

Overal in Nederland neemt de wateroverlast toe. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen. Natuurmonumenten combineert het aanleggen van nieuwe natuur met waterberging. In de Peizermaden, onderdeel van De Onlanden, verkleinen we met andere organisaties de kans op ongewenste overstromingen en verrijken we tegelijkertijd de natuur. De herinrichting zorgt voor een mooier, groter, gevarieerder en ruiger natuurgebied. Er is een reële kans dat je straks de otter en de bever onder de rook van Groningen kunt bewonderen. De eerste otter heeft er inmiddels al voorzichtig z’n intrede gedaan.

GA DE UITDAGING AAN EN SCHRIJF JE IN ALS DEELNEMER VAN DE GROENE 4 MIJL VOOR BIKKELS!